Rhododendron

Sofiero slottspark är fylld med en mängd olika Rhododendronarter. Eftersom Gustav VI Adolf hade ett brinnande intresse för denna fantastiska växt, och fyllde bok efter bok med anteckningar om de olika exemplarens utveckling, så finns en av nordens största rhododendron samlingar med idag nästan 10.000 plantor och bland dem finns det mer än 300 arter och hybrider.

Vi i Sofieros Blomster och Trädgårdshandel är extra intresserade av att hålla ett spännande och brett sortiment av udda och härdiga Rhododendron med hög klass. De flesta är rena arter men också många hybrider.

Vårt sortiment kan variera något från år till år men vissa rena arter och mycket efterfrågade namnsorter har vi alltid.

Läs mer om rhododendron.. 

Planteringsanvisning
Plantering kan ske året om men lämpligast är sept-nov eller mars-maj. Planteringsgropen bör vara 3-4 ggr större än jordklumpen. Den uppgrävda jorden blandas med 50-70% genomfuktad torv eller liknande mullmaterial och används till återfyllningen vid planteringen. Tänk på att rotklumpen skall vara väl genomblöt och även efter planteringen behövs rejält med vatten. Eventuella "förpackningar" av t.ex. juteväv kring jordklumpen skall ej avlägsnas, endast knuten kring stammen klipps upp när plantan har placerats i gropen. Naturligtvis skall jordklumpförpackningar av andra material (ex plastkrukor, plastfolie, eller lerkrukor) avlägsnas. Man skall alltid plantera Rhododendron i samma djup som de varit planterade i innan, absolut inte djupare! Jorden kring plantan skall inte förtätas genom tramp.

Gödsel
Rhododendron trivs bäst om de står ganska tätt, de ger varandra på så sätt skydd. Eftersom plantorna inte har något stort rotsystem behöver de varje år påfyllning av näringsämnen. Vid höstplantering bör den första gödselgiven ges i mars/april eller när tjälen har lämnat jorden. Då ges benmjöl (ca 100 gr/kvm) och mineralgödsel (ca 50 gr/kvm). En andra gödslingsomgång utförs efter blomningen, i synnerhet om våren varit regnrik. Vid vårplantering skall man vänta med gödslingen tills efter blomningen eftersom det är viktigt att plantorna har rotat sig ordentligt.

Jord
Rhododendron föredrar en humusrik jord. Det skall vara luckert, tillräckligt fuktigt och ganska surt men utan stående fuktighet. Det optimala PH-värdet ligger mellan 4,5 och 5,5 men värden mellan 3,0-4,5 pH och 5,5-5,8 pH kan också fungera. Om värdena avviker för mycket sätter det tydliga spår på plantans utveckling. De flesta jordar bör alltid förbättras med in blandning av torv eller lövjord för att ge en hög humushalt. Jord med för hög lerhalt är olämplig eftersom den har en hög alkalisk reaktion och släpper dessutom inte igenom tillräckligt med vatten och syre. Även jord med för hög kalkhalt är olämplig men om man vill plantera Rhododendron ändå så krävs omfattande jordförbättringsinsatser. Man kan som exempel bygga upp rabatter

Blomning
Blomningstiderna kan variera mycket, inte enbart på grund av art eller sort utan även på grund av väderförhållandena. Överblommade blommor behöver inte avlägsnas men om man vill göra detta, för att nå en bättre tillväxt och rikare blomning inför kommande säsong, måste det göras ytterst varsamt så att inte kommande knoppanlag skadas.