Roslista

Här hittar du en förteckning över de rosor vi har hemma just nu, med reservation för slutförsäljning.
Vi tar även in rosor på beställning, både krukat och barrotat. Kontakta oss för mer information.

2017 lista över rosor kommer inom kort..